Prezentarea cercului de pictura

  ”Arta nu este, aşa cum cred filozofii, o manifestare a ideii de frumoseţe sau divinitate, nici expresia emoţiilor individuale sau producerea unor obiecte care să provoace plăcere, ci un mijloc de a-i uni pe oameni într-o  comunitate a ideilor şi a sentimentelor.”

                                                    Lev Tolstoi

Concursuri organizate de cercul de pictură:

  • ”Reînvierea tradiţiilor şi meşteşugurilor româneşti”- ediţia a V-a
  • ”Copilăria în culoare”- ediţia întâi